Nyheter Föreningen Medlemskap Lok & vagnar Beställning  Arrangemang Historik  
  Sponsorer Organisation Kontakt Byggnader Hitta till oss Tidtabell Länkar  
 
Organisation

Här följer en sammanställning av medlemmar i styrelse, revisorer och
valberedning så som beslutades vid årsmötet 2017-03-17

 

Styrelsen

 
Ordförande
Thomas Lange
Kassör
Sven-Åke Berglie
Sekreterare
vakant
Ledamot
Anders Berlie
Ledamot
Håkan Jaldung
     
Ersättare
Tomas Johansson
Ersättare
Ragnar Myrvold
Ersättare
Jörgen Hermansson
   

 

Avdelningschefer

 

Maskinchef
Thorbjörn Blomqvist
Maskinchefen
Banchef
Patrick Grotenius
Banchefen
Trafikchef
Håkan Jaldung
Byggnadschef
Tomas  Johanssson
Caféansvarig
HeidiTuresson

 

     
Försäljning/
Marknadsansvarig
Karin Blomstrand
       

 

Valberedning

   
Sven Kollberg
(sammankallande
Björn Jacobson
ersättare
   

 

Revisorer

Christer Svensson, sammankallande
Anette Fahler
Bo Olsson ersättare

   

 

Funktionärer

Ragnar Hellborg, säkerhetsrevisor
Björn Jacobson, ansvarig för arkiv och historiskt arkiv
Dag Legnesjö, ansvarig för museet
Åke Paulsson, webmaster och medlemskommunikationsansvarig
Thomas Lange, kommunikationsansvarig

   
         
         

 Sidan är uppdaterad 2017-04-10


Har du synpunkter eller frågor om verksamheten eller hemsidan så är du välkommen att sända ett e-mail.
Webbmaster:  Åke Paulsson